Liisa

Akupunktio TampereOlen Liisa Kärkölä, pitkän linjan hoitamisen ammattilainen. Sairaanhoitajaksi valmistuin jo 1982 ja ensimmäisenä työpaikkana oli synnytyspuoli Taysissa. Työ oli paljolti terveyden tukemista, synnyttäminenhän on luonnollinen tapahtuma. Seuraavaksi siirryin sisätautipuolella ja silloin oltiinkin jo sairauksien kanssa tekemisissä. Osastollamme oli sydänsairaita, diabeetikkoja hoidon aloituksessa ja tasapainotuksessa, paljon erilaisia tutkimuspotilaita ym. Työ oli todella haastavaa ja opettavaista.  Kolmivuorotyö oli minulle kuitenkin liian haastavaa nukkumisen kannalta, joten lähdin yhdeksän vuoden jälkeen erikoistumaan terveydenhoitajaksi.

Terveydenhoitajana sain tehdä täyttä väestövastuuta maaseudulla. Kohtasin perheitä hoitaen heitä vauvasta vaariin. Pienellä kyläkoululla lapset nousivat seisomaan kun astuin luokkaan. Kotisairaanhoidossa kuljin pieniä kyläteitä tapaamaan asiakkaita ja tilanteet olivat todella moninaisia, luovuutta ja vastuunottoa tarvittiin  todella. Nuorten äitien ja isien kanssa alettiin äitiysneuvolassa ja jatkettiin lastenneuvolassa.    Työ oli mielenkiintoista ja ihmiset mukavia, välillä tuntui, että he hoitavat minua yhtä paljon kuin minä heitä.
Olen kiitollinen tästä ajasta perusterveydenhuollon parissa. Koen oppineeni tuona aikana todella paljon asioita joita nytkin tarvitsen työssäni päivittäin.

Vierivä kivi ei sammaloidu, joten siirryin eteenpäin terapiapuolelle 1996. Koulutukset seurasivat toisiaan kuin luonnollisena jatkumona.  Minut on hyväksytty FinnAcu ry:n terapeuttirekisteriin. Heillä on laadukkaita koulutuksia, joihin opettajat tulevat usein ulkomailta. Ajatustenvaihtoa terapeuttien välillä on paljon myös netin välityksellä koulutusten väliaikoina.

Jäsenkorjaajaopinnot ovat Kaustisen suuntauksen mukaisia. Olen Suomen Jäsenkorjaajat ry:n jäsen

Pyrin kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. Hoitosuunnitelmat tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, kunnioittaen hänen toiveita ja näkemyksiä. Yhteistyö länsimaisen lääketieteen edustajien kanssa on tärkeää, lääkäreiden hoitomääräyksiä noudatetaan. Entisen esimieheni sanoi viisaasti: ”Jokaisen hoitotyötä tekevän tulisi ensisijaisesti miettiä mikä todella on asiakkaan etu ja toimia sen mukaan”.

Olen:

  • Akupunktiohoitaja
  • Shiatsuterapeutti
  • Jäsenkorjaaja
  • Jalkahoitaja
  • Laillistettu hieroja
  • Sairaanhoitaja
  • Terveydenhoitaja

Toimin Tampereella..